< Tillbaka
     
   
  Vi har fåglarna att tacka för laven


 
   
 


 
   
  Strandviva


 
   
  Både i norr


 
   
  och i söder har bävern varit i farten


 
   
 


 
   
  Invandrare


 
   
  Intakt del


 
   
  Ett svanpar hade oss i sin närhet hela tiden - här i sötvattenspölen


 
   
  
   
  En av flera svanfotografer 
   
  "Stop där!  Kom tillbaka!" 
   
  Revirstrid 
   
  Slutet gott efter det att hanen i underläge fått hjälp av sin ruvande hona från gränsande revir
 
 
Forts >